Snelle feiten

  • SHARE:
  • Facebook
  • Digg
  • Tweet this
  • Google
Bron: Nationale Drugsmonitor Trimbos, Jaarbericht 2012, pagina 74

Bron: Nationale Drugsmonitor Trimbos Jaarbericht 2012, pagina 74 (klik voor grote versie)

7 %
Ondanks de relatief eenvoudige verkrijgbaarheid van cannabis in coffeeshops telt ons land niet méér cannabisconsumenten dan het Europese gemiddelde. Naar schatting 7% van alle EU-inwoners, zo’n 23 miljoen mensen, heeft in het afgelopen jaar cannabis geconsumeerd. Nederland valt met 7% precies op dit Europees gemiddelde. (Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2012, pagina 74)

11
In de ‘ranking van drugs’ die het RIVM (Rijksinstituut voor Milieu en Volksgezondheid) in 2009 opstelde staat cannabis op de elfde plaats. Alcohol staat op de derde plaats, tabak op de vierde. Het hele rapport vind je op de site van het RIVM, een PDF van de ‘Top 19’ hier.

Bron: Trimbos Instituut, 2014

Bron: Trimbos Instituut, 2014

14,6%
In tegenstelling tot wat veel mensen denken en veel media berichten, daalt het THC-percentage in Nederwiet al sinds 2004. Toen piekte dat percentage op 20,4, nu ligt het op 14,6 procent. Bron: Trimbos Instituut. Volledig Trimbos rapport (pdf): ‘THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshop (2013-2014)‘.

70 %
Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking is voorstander van legalisering van cannabis. Een recente peiling van Motivaction (juni 2015) wijst uit dat 70% van de ondervraagden wil dat hennepteelt wordt gereguleerd of volledig wordt vrij gegeven. Bij de achterban van de PVV is 62% vóór, bij de achterban van het CDA 65% en bij de achterban van de VVD zelfs 77%. Volledig onderzoek (pdf): klik hier

Bron: Coffeeshops in Nederland 2014, Intraval, mei 2015, pagina 9

Bron: Coffeeshops in Nederland 2014, Intraval, mei 2015, pagina 9

582
Volgens de meest recente cijfers (Intraval, mei 2015), telt ons land 582 coffeeshops. In 1999 waren dat er nog 846, midden jaren negentig schatte de overheid het aantal coffeeshops op 1500. Ter vergelijking: het aantal verkooppunten van alcohol wordt geschat op 70.000 (zeventigduizend).

40%
De jacht op cannabis legt een enorm beslag op de capaciteit van politie en justitie. Illustratief is een uitspraak van korpschef Frans Heeres van de politie Midden en Westbrabant (BN/De Stem 6 augustus 2009): “Veertig procent van ons opsporingsapparaat wordt ingezet tegen de hennepcriminaliteit. Hennep is onze grootste zorg.”

Bron: Jellinek website

Bron: Jellinek website

1
Alcohol is doodsoorzaak nummer 1 onder mannen van 15 tot 59 jaar en verantwoordelijk voor bijna 4% van alle sterfgevallen wereldwijd, bijna 2,5 miljoen mensen. Dat is meer dan aids, tuberculose of geweld. Dit maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in februari 2011 bekend. Volgens de WHO nemen de meeste regeringen te weinig maatregelen tegen de uitwassen van overmatig drankgebruik, zoals verkeersongelukken, geweld, kanker, verwaarlozing van kinderen en wegblijven van werk.

466.000
Het aantal ‘actuele cannabisgebruikers’ in Nederland wordt geschat op 466.000. (Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2012, p.60) Het aantal actuele gebruikers van alcohol is 8,5 miljoen (Bron: Jellinek), van tabak 3,4 miljoen (Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2011, p.228).

Zie: http://tinyurl.com/drugsschade (klik voor grote versie)

Zie: http://tinyurl.com/drugsschade (klik voor grote versie)

31
De gemiddelde leeftijd van de recente cannabisgebruikers is 31 jaar. Deze leeftijd stijgt: van 27 in 1997 naar 31 in 2005 (meest recente cijfer). Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2012, p. 61. Nog steeds geldt wat het eerste kabinet Kok constateerde in 2000: “Bovendien stopt veruit het grootste deel van de cannabisgebruikers voor hun dertigste met het gebruik zonder ooit harddrugs te hebben gebruikt.” (Bron: Het Pad naar de achterdeur, drugsnota van het eerste Paarse kabinet, april 2000)

70%
In 2011 had 70% van de leerlingen van ‘reguliere’ middelbare scholen ervaring met alcohol. 43% had in de maand voor de peiling alcohol gedronken. Scholieren hebben al (zeer) jong hun eerste ervaring met alcohol. 19% van de scholieren in groep acht -kinderen van elf, twaalf jaar oud, heeft wel eens alcohol gedronken. Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2012, p.206-207.

Beeld: MarijuanaMajority.org

Beeld: MarijuanaMajority.org

34
Aantal Amerikaanse staten dat sinds de jaren ’90 hun regelgeving over cannabis hebben geliberaliseerd, inclusief decriminalisering, ‘cannabidiol-only‘ en medicinale cannabiswetten. In deze 34 staten wonen zo’n 200 miljoen mensen, bijna twee derde van alle Amerikanen. Bron:15 facts you need to know about medical marijuana’, High Times, 29 mei 2014

€850 miljoen
Legalisering van cannabis zou de Nederlandse staat jaarlijks 850 miljoen euro opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van econoom Martijn Boermans van de Hogeschool Utrecht (Amsterdam Law Review, 22 oktober 2010). Eerder kwam de Brede Heroverwegings-werkgroep Veiligheid en Terrorisme tot een jaarlijkse besparing van 420 miljoen, een bedrag dat door deskundigen als te laag wordt beoordeeld.

680 kilo
Een dodelijke overdosis cannabis is nog nooit geregistreerd. Onderzoek wijst uit dat je binnen een kwartier ruim 680 kilo wiet (1500 Amerikaanse pounds) op zou moeten roken voor zo’n overdosis.
Bron: Denis Petro, ‘Pharmacology and Toxicity of Cannabis’, 1997 TelegraafWietpas26022011

72%
Niet alleen het overgrote deel van de gemeenten, de cannabisconsumenten en de coffeeshopbranche ziet niets in de zogenaamde wietpas. Ook ‘Henk en Ingrid’ vinden dat zo’n pas niks oplost, blijkt uit een peiling van De Telegraaf onder 2687 deelnemers. 72% was het eens met de stelling ‘wietpas lost niks op’. Bron: De Telegraaf, 26 februari 2011. (klik hier voor PDF hele artikel)

100+
THC is zeker niet de enige psychoactieve stof in cannabis. In totaal zijn ruim 100 verschillende cannabinoïden aangetoond; hun onderlinge samenhang bepaalt het effect. Bron: Trimbos Instituut: THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2011-2012, p.7. Dat een hoog THC-percentage van cannabis een ‘harddrug’ maakt is een fabeltje.

3500
Het aantal illegale drankketen is de afgelopen jaren explosief gestegen, van 2500 in 2006 naar 3500 in 2009. Volgens het Bureau Eerlijke Mededinging schieten de keten door het gedoogbeleid van de overheid als paddenstoelen uit de grond. Bron: De Telegraaf, 23 september 2009

4200
Bij de aanleg van de Hanzelijn is in de Gelderse gemeente Hattemerbroek een graf uit de steentijd aangetroffen, met daarin een voorraad cannabis van 4200 jaar oud.  “De nederwiet is waarschijnlijk medicinaal gebruikt wegens de pijnstillende werking, net zoals dat tegenwoordig ook wel weer gebeurt”, meldde de Volkskrant in april 2012 over de vondst.

Bron: RIVM, uit VOC brochure 'Dweilen met de kraan open' (2014)

Bron: RIVM, uit VOC brochure ‘Dweilen met de kraan open’ (2014)

 

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.