Standpunten

  • SHARE:
  • Facebook
  • Digg
  • Tweet this
  • Google
Hennep in Oudemans: 'De flora van Nederland' (1859)

Hennep in Oudemans: ‘De flora van Nederland’ (1859)

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is ervan overtuigd dat het wereldwijde cannabisverbod een historische vergissing is, die geen problemen heeft opgelost maar die juist heeft versterkt of zelfs gecreëerd.

Nederland kan trots zijn op de resultaten van haar cannabisbeleid, waarin decriminalisering centraal staat.

Recente ontwikkelingen in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Mexico, Jamaica, Argentinië, Brazilië, Uruguay, Portugal, Spanje en Tsjechië tonen aan dat steeds meer landen inzien dat criminalisering van de cannabismarkt een heilloze weg is.

Cannabis is een natuurlijk roesmiddel en een heilzaam medicijn dat wereldwijd door miljoenen mensen met plezier wordt gebruikt, zonder noemenswaardige schade voor zichzelf of anderen. Niet de plant is het probleem, maar het verbod.

Bloem van een vrouwelijke cannabisplant (© Gonzo media)

Bloem van een vrouwelijke cannabisplant (© Gonzo media)

Cannabis hoort niet in de strafwet thuis, net zo min als alcohol of tabak. Opheffing van het cannabisverbod maakt de weg vrij voor meer transparantie, kwaliteitscontrole en het heffen van accijnzen.

Het VOC beschouwt de toegenomen repressie rond cannabis in Nederland als een achterhoedegevecht. De vele repressieve maatregelen van de afgelopen vijftien jaar hebben louter negatieve effecten gehad: verharding en toename van geweld op de cannabismarkt, vervuiling van het product, toename van straat- en huisdealers en verspilling van belastinggeld en capaciteit bij politie en justitie.

Bloeiende wietplanten in een Hollandse achtertuin (© Gonzo media)

Bloeiende wietplanten in een Hollandse achtertuin (© Gonzo media)

Het VOC bepleit een rechtvaardig en effectief cannabisbeleid, dat niet op morele gronden maar op feiten is gebaseerd. Daarbij hoort de erkenning van de sociale functie van de coffeeshop, als tweede uitgaanscircuit van ons land en voorbeeld voor het buitenland van decriminalisering in de praktijk.

De koers van de kabinetten Balkenende en Rutte  staat haaks op de doelstellingen die sinds 1976 centraal staan in het Nederlandse drugsbeleid: bevordering van de volksgezondheid, decriminalisering van de consument en scheiding van de markt voor cannabis van die voor andere (hard)drugs.

Regering en parlement staan bij het bepalen van de koers voor het toekomstige cannabisbeleid voor een fundamentele keuze: criminalisering of regulering van cannabis.

© VOC, september 2011

Terwijl het gedoogbeleid internationaal steeds meer navolging vindt en decriminalisering steeds hoger op de politieke agenda komt, kiest het kabinet voor een louter repressieve koers.

De positieve resultaten van ons cannabisbeleid op het gebied van volksgezondheid, scheiding der markten en openbare orde dreigen met de voorgenomen maatregelen verloren te gaan.

Regulering van de cannabisteelt heeft een aantal belangrijke voordelen:

Gereguleerde teelt is goed voor de volksgezondheid:
controle op productieomstandigheden, pesticidengebruik etc. en deugdelijke samenstellingsinformatie over de verschillende werkzame stoffen. Niet slechts THC, maar bijvoorbeeld ook CBD (cannabidiol).

Gereguleerde teelt is goed voor de veiligheid en openbare orde:
criminelen worden buitenspel gezet bij de aanlevering van coffeeshops, die volledig transparant kunnen gaan werken.

Gereguleerde teelt is goed voor de schatkist:
forse extra inkomsten uit accijns, belastingen en besparing op de enorme kosten voor bestrijding van de hennepteelt. Samen goed voor €850 miljoen tot 1 miljard per jaar.

PDF: Cannabis reguleren voor een veiliger en gezonder Nederland

(VOC position paper 2012)

Zie ook: Kanttekeningen bij de wietpas, de afstandseis en de beeldvorming rond cannabis (22 januari 2012)

Zie ook: VOC: Brief Opstelten over wietpas is lapwerk (16 december 2011)

Zie ook: Maximum THC-percentage is onnodig en onuitvoerbaar (6 oktober 2011)

Zie ook: THC-reguleringsmodel ‘Van gedogen naar handhaven’ (25 juli 2011)

Zie ook: Brief VOC aan Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (30 augustus 2010)

Zie ook: VOC-advies cannabisbeleid aan Tweede Kamer (21 oktober 2009)

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.